Hướng dẫn đăng ký domain Free 1 nămHướng dẫn ĐK domain .com.sg và .sg 1 năm miễn phí nha ae

Mở sẵn 3 trang web này
1 https://www.vodien.com/sg-free-domains/

2 https://samliew.com/nric-generator

3 https://dir.alltrack.org/sg

vào trang web so 2 nha ae

copy ma roi vao lai trang web 1
ten cong ty ae tu dien nha
Vo trang web so 3 nha ae

copy ma uen dan vao trang web 1

click Pay nha ae. ko chon j them
nhap thong tin dk vao o new customer
Xong roi nha ae.
ae vao check mail nưa là ok.
Ae nhớ dk kênh ủng hộ mình nhé

Techy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKD